Waarom biologisch?

Redenen om voor biologische voeding te kiezen:

Voor je gezondheid:   producten zonder of met zeer weinig chemische middelen, zonder onnodige bewerking,  vlees zonder antibiotica. Wij zelf staan kwetsbaar aan het hoofd van de voedselketen, en van een keten van toekomstige generaties.

Natuur en milieu:  je helpt vervuiling van water en kwetsbare natuur door  kunstmest  of chemische bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Je weigert mee te doen met de vernietiging van leefgebied en vergiftiging van bedreigde bijen, vlinders, etc,  vogels en andere dieren.  Ook natuur en milieu ver weg wordt beschermd: u helpt  voorkomen van ontbossing van de amazone en andere grote natuurgebieden t.b.v. teelt van soja of palmolie- steeds meer wordt geproduceerd in Europa, en alternatieve biologische teeltwijzen worden toegepast.

Het dierenwelzijn betekent dat koeien, zomers gewoon in de wei staan, dat varkens in het stro kunnen wroeten, en dat kippen voldoende uitloop hebben. Als gevolg van infectieziektes kunnen echter ook biologisch geteelde dieren ziek worden en vallen bijvoorbeeld kippen dan onder een ophokplicht.  Weerstand wordt verbeterd door een lagere dichtheid van dieren en een gevarieerde kruidenrijke voeding.

De smaak… daarover discuteert men niet. Dat proeft men of niet. Toch zijn er klanten die zweren, dat ons brood lekkerder, de worteltjes zoeter en de tomaten tomatiger zijn dan elders.

Er wordt beweerd dat biologische producten duurder zijn dan gangbare. De echte  prijs van voeding neemt ook de schade mee aan onze gezondheid, de waterzuivering, verlies aan biodiversiteit,  het klimaat en de kosten van  milieumaatregelen.

Door in een kleinschalige winkel te kopen bespaart u tijd en komt minder in verleiding door de agressieve reclame gericht op meer voor te weinig. Hierdoor gaan boeren failliet of streven naar nog verdere schaalvergroting van hun rampzalig intensief productiesysteem. Bij ons hebben de  biologische boeren in onze omgeving  niet een maar meerdere streepjes voor!

.