Voedselcoöperatie

Op 21 maart 2016 is “Voedselcoöperatie EMMA” opgericht. Door onvoldoende bestuursleden en  leden is deze in december 2020 formeel weer ontbonden. Graag willen wij de doelen en activiteiten op een meer informele manier  voort zetten, als een los netwerk van “vrienden van EMMA”. Wij staan open  voor individuele of gezamenlijke initiatieven passend bij ons ecocentrum. Voor vragen kunt u zich richten aan Susanne Groten of Alfons Uijterwaal.

Doel van deze cooperatie (en blijft zo ver mogelijk)

  •  Bevordering van biologische & duurzame consumptie en productie
  •  Behoud van een goede biologische natuurvoedingswinkel EMMA
  •  Behoud van de sociale functie van een buurtwinkel
  •  Bijdragen aan eerlijke handel
  •  Samen geld investeren in een regionaal duurzaam doel
  •  Klanten en leveranciers kunnen mede-eigenaar van de winkel worden
  •  Rendement van uw investering ontvangen door kortingen
  • Meedenken, meepraten, meewerken
  • Diversiteit van leden

Voor een uitgebreide informatiefolder, zie hier

* Statuten met doelen en werkwijze, zie hier

* Inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zie hier

* Bankrekening: NL87 TRIO 0391 1403 02 t. n. v. Voedselcoöperatie Emma in Enschede